AGENCJA OCHRONY „PEWNOŚĆ” Sp. z o. o powstała w momencie utworzenia w Polsce wolnego rynku zabezpieczeń i ochrony. Usługi ochrony w pełnym zakresie wykonujemy od 1992 roku. Profesjonalizm w wykonywaniu swoich zadań oraz doświadczenie sprawiło, że zajmujemy znaczące miejsce w branży ochrony. Obecnie posiadamy trzy oddziały, obejmując ochroną systematycznie powiększające się grono Klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem, powierzając w opiekę swoje mienie. bając o wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki, wciąż poszerzamy swoją ofertę i podnosimy jakość świadczonych usług. Doskonale wyszkoleni oraz wyselekcjonowani pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, dbają o bezpieczeństwo Klientów. Kierujemy się zasadą ochrony z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Podstawą prawną prowadzenia działalności z zakresu ochrony osób i mienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr L - 0476 / 00.
Agencja Ochrony PEWNOŚĆ Sp. z o. o. jest założycielem oraz członkiem porozumienia MONITORING WIELKOPOLSKI zrzeszającego współpracujące ze sobą firm branży ochrony
Gwarantujemy:
- bezpieczeństwo
- pełne zaangażowanie we współpracę
- lojalność i dyskrecję
- sprzęt najwyższej jakości
- wyszkolony i profesjonalny personel
- rzetelność i poszanowanie Klienta