Usługa ochrony fizycznej polega na stałej obecność naszych pracowników na terenie chronionego obiektu.

 

Ich zadaniem jest zapobieganie kradzieżom, dewastacjom mienia oraz ograniczanie dostępu do chronionych stref osobom niepowołanym. Nadzorują oni również porządek publiczny poprzez działania prewencyjne oraz doraźne interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub życia.
Pracownicy wyposażeni w garnitury firmowe z logo firmy, profesjonalny sprzęt łączności radiowej oraz środki przymusu bezpośredniego zapewniają 24 godziny bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie chronionego obiektu.
Osoby zatrudnione w naszej firmie odznaczają się doświadczeniem, rzetelnością i profesjonalizmem w wykonywaniu swoich obowiązków. Posiadają oni Certyfikaty Bezpieczeństwa, dokumentujące przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych, a także ukończone szkolenia z zakresu posługiwania się bronią, walki wręcz, samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy.
W celu pełnego zabezpieczenia interesów Klientów nasza Firma posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej kontraktowej oraz deliktowej.

ZAPEWNIAMY

opracowanie Planu Ochrony dostosowanego do specyfiki poszczególnych obiektów, stworzony przez doświadczonych kwalifikowanych pracowników ochrony na podstawie analizy potencjalnych zagrożeń, uwzględniając charakterystykę budynku, stopień zagrożenia, sposób zabezpieczenia, procedury interwencji na wypadek sytuacji alarmowych oraz zakres obowiązków pracowników ochrony;

  • dobór profesjonalnie wyszkolonych oraz doświadczonych pracowników ochrony;
  • wsparcie w sytuacjach alarmowych ze strony zmotoryzowanych i w pełni uzbrojonych Grup Interwencyjnych;
  • stały dozór nad pracownikami w postaci regularnych kontroli Inspektorów Nadzoru;
  • 24h łączność chronionych obiektów z Centrum Monitorowania;
  • możliwość udostępnienia pilotów napadowych zamontowanych na portierni obiektu, umożliwiającego natychmiastowe wezwanie Grup Interwencyjnych;
  • regularne szkolenia z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych, technik walki, obsługi broni palnej, a także aktualnego ustawodawstwa w zakresie ochrony osób i mienia.

OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW

Usługa ochrony fizycznej polega na obecności naszych pracowników na terenie chronionego obiektu.
Ich zadaniem jest zapobieganie kradzieżom, dewastacjom mienia oraz ograniczanie dostępu do chronionych stref osobom niepowołanym. Nadzorują oni również porządek publiczny poprzez działania prewencyjne oraz doraźne interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub życia. Pracownicy wyposażeni w ubrania firmowe z logo firmy, profesjonalny sprzęt łączności radiowej oraz środki przymusu bezpośredniego zapewniają 24 godziny bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie chronionym. Osoby zatrudnione w naszej firmie odznaczają się doświadczeniem, rzetelnością i profesjonalizmem w wykonywaniu swoich obowiązków. W celu pełnego zabezpieczenia interesów Klientów nasza firma posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej kontraktowej oraz deliktowej.
Cena za godzinę pracownika ochrony ustalana jest indywidualnie - po przeanalizowaniu życzeń i potrzeb Klienta.


W ramach usługi ochrony fizycznej obiektu, możliwe jest użyczenie pawilonu wartowniczego, co znacznie ogranicza koszty Klienta związane z zapewnieniem pomieszczenia socjalnego.

SPECYFIKACJA

• Usługa ochrony fizycznej skierowana jest do Klienta, którego działalność wymaga bezpośredniego nadzoru mienia przez pracowników ochrony.
• Instrukcję ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby Klienta.
• W obiektach objętych usługą, system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.
• W celu podniesienia jakości usług ochrony fizycznej na obiektach instalowany jest nowoczesny system kontroli wartownika Active Guard.
• Wysokiej klasy system łączności zapewnia w momencie zagrożenia możliwość natychmiastowej reakcji załóg interwencyjnych.
• Biorąc pod uwagę indywidualną specyfikę każdego obiektu koncentrujemy nasze działania nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i ochronie mienia, ale również tworzymy pozytywny wizerunek naszych Kontrahentów.
 

ACTIVE-TRACK

System Active Track jest nowatorskim rozwiązaniem w zakresie kontroli czasu i miejsca pracy strażników. Działanie systemu jest bardzo skuteczne.
Lokalizator personalny Active Track pozwala na lokalizację i nadzór osób i obiektów w czasie rzeczywistym. Poza funkcjami monitorującymi i logistycznymi urządzenie umożliwia w nawiązywanie łączności głosowej (np.: z Centrum Monitorowania lub służbami ratowniczymi). Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii system charakteryzuje się długim czasem działania przy zasilaniu bateryjnym, a wbudowany akcelerometr umożliwia uzyskanie informacji czy osoba posiadająca urządzenie porusza się lub czy np. gwałtownie upadła.
Active Track wyróżnia się spośród dostępnych na rynku urządzeń mocną i wytrzymałą obudową, która umożliwia pracę w trudnych warunkach. Liczne uszczelnienia, absorbery wstrząsów, ergonomiczny kształt i niewielkie rozmiary powodują, że Active Track jest niezastąpiony w zastosowaniach technicznych i użytkowych.
Moduł lokalizacji GPS określa pozycję z dokładnością do 5 m, znajdując zastosowanie na otwartych, dużych obszarach. W zależności od konfiguracji odczytana lokalizacja jest zapisywana w pamięci urządzenia lub wysyłana na serwer lub za pomocą SMS do wskazanego użytkownika. Wbudowana pamięć może pomieścić historię do 2000 zdarzeń zapewniając dostęp do historii odwiedzanych miejsc oraz zdarzeń alarmowych.
Produkt można dostosować do indywidualnych potrzeb, poprzez rozbudowę i dodatkowe funkcje.