miniaturka
Patrole prewencyjne to regularne podjazdy dwuosobowych grup wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują obchody terenów posesji, osiedli mieszkaniowych lub parkingów.
 
W przypadku wykrycia przez grupę patrolową aktów wandalizmu lub przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego).
Dodatkowo na życzenie naszych Klientów w rejonie chronionego obiektu instalujemy System Kontroli Wartownika, który pozwala na nadzorowanie regularności oraz częstotliwości wykonywanych patroli.
Z usługi tej korzysta wiele poznańskich wspólnot mieszkaniowych, zarządów administracyjnych osiedli oraz właścicieli parkingów strzeżonych.
 
Usługa ta może funkcjonować samodzielnie lub wspomagać ochronę fizyczną obiektu.