Agencja Ochrony PEWNOŚĆ Sp. z o. o.

grupa pewność

Konwój Poznań, konwoje pieniędzy, dokumentów niejawnych oraz wartościowych przedmiotów

Usługa konwojowania może dotyczyć zarówno bezpiecznego przewożenia wartości pieniężnych, jak i dokumentów o charakterze niejawnym lub wartościowych przedmiotów np. dzieł sztuki.

Transport odbywa się samochodami specjalnie przystosowanymi do tego celu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ustawą o Ochronie Osób i Mienia, wyposażonymi w System Automatycznej Lokalizacji Pojazdów (GPS / GPRS).

Grupę konwojową tworzą kwalifikowani pracownicy ochrony, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną, kamizelki i hełmy kuloodporne, znajdujący się w stałej łączności radiowej z Centrum Monitorowania. Rekrutują się oni spośród najlepszych pracowników firmy, specjalne przeszkolonych do tego typu zadań oraz posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne.

W celu pełnego zabezpieczenia interesów Klientów, nasza firma posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej kontraktowej oraz deliktowej oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i innych wartości.

konwoje Poznań

Agencja Pewność z Poznania zapewni usługę bezpiecznego transportu cennego mienia. W przypadku przewozu ważnych i wartościowych rzeczy odpowiednio przygotowany konwój to podstawa, aby cały proces odbył się szybko, płynnie i bezproblemowo. Chcemy, aby usługi ochrony spełniały najwyższe kryteria bezpieczeństwa, dlatego ważne rzeczy przewozimy w odpowiednio zabezpieczonych pojazdach. Nasi konwojenci to ochroniarze odpowiednio zmobilizowani i przeszkoleni do wykonywania swoich obowiązków.