Agencja Ochrony PEWNOŚĆ Sp. z o. o.

grupa pewność

Systemy alarmowe CCTV Poznań - monitoring systemu alarmowego

Monitoring to całodobowe dozorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego obiektu podłączonego do Centrum Monitorowania (CM). Włączenie w system monitoringu umożliwia aktywną interwencję w przypadku otrzymania przez Operatora CM sygnału informującego o włamaniu, napadzie, sabotażu systemu a także zaniku zasilania sieciowego centrali alarmowej.

Transmisja sygnałów do Centrum Monitorowania odbywa się dwutorowo, z wykorzystaniem nadajnika GPRS/GPS (za pośrednictwem łącz internetowych i telefonii komórkowej)

W przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej następuje natychmiastowa reakcja, zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej (GI), która dociera w ciągu kilku minut na miejsce zdarzenia i zabezpiecza obiekt.

Grupę interwencyjną tworzą pracownicy ochrony, umundurowani w jednolite kombinezony i kamizeli operacyjne z logo firmy, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz profesjonalny system łączności.

W przypadku wykrycia przez GI przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego).

Proponujemy również usługę monitorowania z powiadomieniem w sytuacjach alarmowych osoby wskazanej przez Klienta, bez dojazdu Grup Interwencyjnych

GPS - monitorowanie obiektów i pojazdów Poznań

GPS (Global Positioning System) / GPRS (General Packet Radio Service) to ogólnoświatowy, satelitarny system lokalizacji obiektów naziemnych i powietrznych

Nowoczesny i najskuteczniejszy system nadzoru i ochrony pojazdów umożliwiający monitorowanie on-line.

Wszelkie sygnały alarmowe z systemu przesyłane są do Centrum Monitorowania, które natychmiast wysyła Grupę Interwencyjną, w celu weryfikacji sygnału.

W przypadku skutecznej kradzieży system GPS / GPRS umożliwia precyzyjne zlokalizowanie utraconego pojazdu.

Jego dodatkowym zadaniem może być kontrola i optymalizacja wykorzystania służbowych samochodów, gdyż może on również rejestrować postoje, zmiany ilości paliwa oraz przeładunków i innych zdarzeń w trasie.

ZDALNY MONITORING WIZYJNY (WIDEO NADZÓR I WIDEOWERYFIKACJA)

Usługa ta polega na nadzorze kamer CCTV przez operatorów Centrum Nadzoru Wizyjnego (CNW) , którzy reagują na niepożądane zdarzenia.

Usługa może stanowić uzupełnienie ochrony fizycznej czyli strażnika, który nadzoruje mienie.

Przestępczość, drobne kradzieże i akty wandalizmu, w obiektach nadzorowanych, zdarzają się zdecydowanie rzadziej, ponieważ reakcja operatorów i grup interwencyjnych jest natychmiastowa.

Zalety usługi wideo nadzoru:

  • ograniczenie kosztów związanych z aktami wandalizmu
  • raportowanie zdarzeń
  • archiwizowanie i przechowywanie raportu zdarzeń
  • zdalny dostęp do systemu poprzez wgraną aplikację u Klienta
  • stała kontrola sprawności system wizyjnego
  • ograniczenie kosztów ochrony fizycznej stałej

Wycena usługi wideo nadzoru jest indywidualna i uzależniona od ilości nadzorowanych kamer.