Agencja Ochrony PEWNOŚĆ Sp. z o. o.

grupa pewność

Ochrona fizyczna Poznań, Leszno

Usługa ochrony fizycznej polega na stałej obecność naszych pracowników na terenie chronionego obiektu.

Ich zadaniem jest zapobieganie kradzieżom, dewastacjom mienia oraz ograniczanie dostępu do chronionych stref osobom niepowołanym. Nadzorują oni również porządek publiczny poprzez działania prewencyjne oraz doraźne interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub życia.

Pracownicy wyposażeni w ubrania firmowe z logo firmy, profesjonalny sprzęt łączności radiowej oraz środki przymusu bezpośredniego zapewniają 24 godziny bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie chronionego obiektu.

Osoby zatrudnione w naszej firmie odznaczają się doświadczeniem, rzetelnością i profesjonalizmem w wykonywaniu swoich obowiązków.

W celu pełnego zabezpieczenia interesów Klientów nasza Firma posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej kontraktowej oraz deliktowej.

W RAMACH OCHRONY FIZYCZNEJ ZAPEWNIAMY

 • możliwość opracowania Planu Ochrony dostosowanego do specyfiki poszczególnych obiektów, stworzony przez doświadczonych kwalifikowanych pracowników ochrony na podstawie analizy potencjalnych zagrożeń, uwzględniając charakterystykę budynku, stopień zagrożenia, sposób zabezpieczenia, procedury interwencji na wypadek sytuacji alarmowych oraz zakres obowiązków pracowników ochrony ( dotyczy obiektów obowiązkowej ochrony)
 • dobór profesjonalnie wyszkolonych oraz doświadczonych pracowników ochrony;
 • wsparcie w sytuacjach alarmowych ze strony zmotoryzowanych Grup Interwencyjnych;
 • stały dozór nad pracownikami w postaci regularnych kontroli Inspektorów Nadzoru;
 • 24h łączność chronionych obiektów z Centrum Monitorowania;
 • możliwość udostępnienia pilotów napadowych, umożliwiającego natychmiastowe wezwanie Grup Interwencyjnych;
 • przeprowadzanie pomiarów temperatury ciała osób wchodzących na teren obiektu, za pomocą dedykowanych do takich czynności termometrów bezdotykowych, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i przeciwdziałania szerzeniu się COVID-19

OCHRONA FIZYCZNA POZNAŃ - SPECYFIKACJA USŁUGI

 •  Usługa ochrony fizycznej skierowana jest do Klienta, którego działalność wymaga bezpośredniego nadzoru mienia przez pracowników ochrony.
 • Instrukcję ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby Klienta.
 • W obiektach objętych usługą, system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.
 • W celu podniesienia jakości usług ochrony fizycznej na obiektach instalowany jest nowoczesny system kontroli wartownika Active Track.
 • Wysokiej klasy system łączności zapewnia w momencie zagrożenia możliwość natychmiastowej reakcji załóg interwencyjnych.
 • Biorąc pod uwagę indywidualną specyfikę każdego obiektu koncentrujemy nasze działania nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i ochronie mienia, ale również tworzymy pozytywny wizerunek naszych Kontrahentów.

ACTIVE-TRACK

 • natychmiastowa informacja o wystąpieniu zdarzeń wymagających reakcji (napad, włamanie)
 • opcja nasłuchu w przypadku zgłoszenia napadu – możliwość rozpoznania sytuacji i wydania odpowiednich poleceń patrolom interwencyjnym
 • alarmowe wezwanie wsparcia lub zgłoszenie potrzeby rozmowy ze stacją monitoringu
 • funkcja radiolinii i pilota napadowego o dużym zasięgu
 • odporność na wszelkiego typu warunki pogodowe (mróz, zawilgocenie, przegrzanie)
 • nadzór w czasie rzeczywistym nad obchodami wykonywanymi przez pracowników ochrony oraz możliwość wykonania wszechstronnych analiz w dowolnym czasie
 • planowanie i kontrola pracy patroli, poprzez rozmieszczenie punktów kontrolnych w patrolowanych obiektach