Agencja Ochrony PEWNOŚĆ Sp. z o. o.

grupa pewność

Ochrona osobista

W czasach rosnącego poziomu przestępczości coraz popularniejsza staje się usługa ochrony osobistej.

Naszymi Klientami są najczęściej osoby publiczne, artyści, członkowie zarządów dużych firm, a także urzędnicy państwowi.

W celu ograniczenia dostępu osób niepowołanych oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji codziennych zadań i obowiązków, zapewniamy bezpośrednią ochronę osobistą, realizowaną przez wyselekcjonowanych, dodatkowo szkolonych pracowników naszej firmy.

W swoich działaniach gwarantujemy maksymalną dyskrecję oraz lojalność wobec naszych Klientów.