Agencja Ochrony PEWNOŚĆ Sp. z o. o.

grupa pewność

PATROLE

Patrole prewencyjne to regularne podjazdy grupy interwencyjnej, która wykonuje obchody terenów posesji, osiedli mieszkaniowych, parkingów, zakładów pracy lub innych obiektów.

W przypadku wykrycia przez grupę patrolową aktów wandalizmu lub przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców. Powiadamiają także właściciela obiektu i odpowiedne służby (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe) i zabezpieczają obiekt.

Na życzenie naszych Klientów w rejonie chronionego obiektu instalujemy System Kontroli Wartownika ( Active-Track), który pozwala na nadzorowanie regularności oraz częstotliwości wykonywanych patroli.

Z usługi tej korzysta wiele wspólnot mieszkaniowych, zarządów administracyjnych osiedli oraz parkingów strzeżonych, a także właścicieli dużych zakładów przemysłowych.
Usługa ta może funkcjonować samodzielnie lub wspomagać ochronę fizyczną obiektu.